Rikoksiin liittyviä vääriä käsityksiä on mahdollista korjata