Mikä Stipendiblogi?

Useimmat Stipendiblogin kirjoittajat ovat Helsingin Sanomain Säätiön toimittajastipendiaatteja. He kertovat opiskelustaan ja elämästään ulkomaisissa yliopistoissa. Säätiö myöntää vuosittain noin kymmenelle toimittajalle stipendin jatko-opintoihin ulkomailla. Haku järjestetään syksyisin.

Stipendiblogiin kirjoittaa vuosittain myös kaksi viestinnän ja journalismin opiskelijaa, jotka tekevät työharjoittelun Kansainvälisessä lehdistöinstituutissa (IPI) Wienissä. Harjoitteluun voi hakea oman oppilaitoksen kautta (Helsingin, Jyväskylän tai Tampereen yliopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu).