Parhaissa romansseissa toinen osapuoli on aluksi hieman vaikea