Kiire tappaa, kello orjuuttaa ja toimettomuus kalvaa