Avatar photo

Anu Silfverberg

Anu Silfverberg osallistui kesällä 2014 Columbian yliopiston Tutkivan journalismin kurssille.

Paha mieli, kylmänä kiitos!

Harm. Wrongdoing. Injustice. Of systemic nature. Haitta, pahanteko, epäoikeudenmukaisuus. Järjestelmän tasolla. Siinä sanoja, joita listattiin tutkivan journalismin kesäkurssin alkupäivinä Columbian yliopistossa. Ikäviä sanoja! Mutta ne olivat yhä uudestaan listalla, kun mietittiin kriteerejä sille, mistä tutkivassa journalismissa on kyse. Pahan paljastamisesta. Oikeuden ajamisesta. Ihanaa.