Monthly Archives: helmikuu 2022

Pelkään, että järkevin ja hyödyllisin mediakritiikki jää antamatta

Vuonna 2018 julkaistun tutkimuksen mukaan enemmistö luottaa Suomessa perinteisen median antamaan kuvaan väkivallasta. Vastaajista kuitenkin noin kolmannes koki median suojelevan väkivaltaa tekeviä ryhmiä. Lähes joka viides uskoi median vähättelevän väkivaltarikollisuutta. Epäluottamus perinteistä mediaa kohtaan oli suurempaa muun muassa miesten ja matalasti koulutettujen keskuudessa. Koetulla epäluottamuksella oli myös yhteys sosiaalisen median ja vaihtoehtoisten tietolähteiden käyttöön rikostiedon …