Mitä toimittajan tulee tietää terrorismin ja median symbioosista